چگونه آینده خود را بسازیم؟

چگونه آینده خود را بسازیم؟

نقشه کشیدن واسه آینده یه قدم مهمه تا از خوشحالی و موفقیت خود در آینده مطمئن باشین. قبول کردن مسئولیت خودتون و رفتاراتون مسالۀ بسیار مهمیه.

 1. آیندۀ مالی خود رو تضمین کنین

 • حساب پس اندازی باز کنین و هدفای دراز مدت واسه اون بذارین (مثلا، به مدت ۲ سال هر هفته ۲۰ هزار تومن در اون پس انداز کنین). کار با فکر ایه که واسه روزای سخت پس انداز داشته باشین.
 • بیمه زندگی بگیرین.
 • شرایط اقتصادی فعلی خود رو سروسامون بدید
 • تلاش کنین تا اونجا که لازمه اقتصادی باشین تا از بدهکار شدن در آینده پیشگیری کنین.

یاد بگیرین با در نظر گرفتن جیب خود زندگی کنین.

 1. آیندۀ حرفه ای خود رو تضمین کنین

 • نوشتن رزومه کاری خود رو به یه متخصص بسپارین یا از اون بخواین اون رو ویرایش کنه.
 • هدفای کاری خود رو در مدت یکسال، پنج سال و ده سال با جزئیات بنویسین.
 • از کسائی که تونسته ان موفقیتای کاری به دست بیارن مشورت بخواین و نصیحتاشون رو گوش کنین. اونا شاید حاضر باشن تا به شما کمک بدن.
 • مهارتای مصاحبه رو در خود زیاد کنین. می تونین با دوستان و همکاران خود این موضوع رو تمرین کنین.

ساخت آینده زندگی خود

 1. آیندۀ اجتماعی خود رو تضمین کنین

 • واسه روابط خود با دوستان و خونواده ارزش قائل باشین.
 • به دور و بری ها خود احترام بذارین.
 • تلاش کنین با آدمای جدید آشنا شید.

 1. آیندۀ شخصی خود رو تضمین کنین

 • واسه فعالیتایی که دوست دارین زمان بذارین.
 • هدفای شخصی واسه خود مشخص کنین تا بتونین همیشه در حال پیشرفت باشین.
 • واسه بررسی زندگی خود و آزمایش دوبارۀ اون وقت بذارین.

اختصاصی موفقیت چیجوری