چگونه ارتباطی موثر داشته باشیم؟

رابطه کاری relationship

یه آدم موفق نیمی کارمنده، نیمی سیاستمدار. اون می دونه کار کردن با بقیه مخصوصا در دنیای کنـونـی کـه پر از آدمای دمدمی مزاج و زود رنج اسـت، روال ارتباطی خاصی رو می طـلبد. اون سـخـن یـکـی از بــزرگان جامعه شناس کـه “هنـگـام برخورد با مردم بخاطر داشـته باشین با مخلوقات منطق طرف نیستین،بلکه با مخلوقـات احـساسـات، مـوجوداتـی که پر از بی عدالتی، روحــیات پیشداوری و تعصب هستن، و با غرور و خودبینی دست بگریبانند طرف هستــید،” رو مورد توجه داره.

به نقل از سایت مردمون؛ در ایـن قسمت بعضی از قـوانـیـن اصـلـی ارتـبـاطات انـسانی در فضای کاری رو می بینین. واسه مهارت پیدا کردن در اونا، باید این قوانین رو جزئی از خود درآرین.

 1. بقیه رو با نام صدا بزنین

این مورد پسند ترین صدا واسه گوش هر کسیه. وقتی نام فردی رو بکار می برید، واقعا پیغام خود رو به صـورتی اختصاصی و تـنها واسه شـخـص اون مبـدل مـی سـازیــد. هم اینکه علاقمندی و اندازه اهمیت شما رو نسبـت به فرد میـرسـاند. این یه وسیله ساده گول زننده واسه کم کردن از جبهه گریای شخص می بـاشـد چـرا که یه نوع وجه ضمان و تـعهــد بـوجود می آورد. جملات خود رو با اسامی افراد آمیـخته، و بـا سـؤالاتــی نــظـیـر، “علی، امروز خوب هستی؟” شروع کنین.

 1. اشتباه خود رو قبول کنین

ممکنه تصورکـنید که اگه اشتباهی که مرتکب شدین رو بگردن نگیرید، وجهه خود رو از دست میدید. این کار غلطه. اعتراف به اشتباهات در مـحیط کـار یکی از ستوده ترین اعماله چون کم آدمایی مبادرت به اون می نـمایـنـد.

بـیـامـوزیــد که چـگونه تـکبـر و خـودخـواهـی رو کنار گذاشته و قبول کنین که کامل نیستین. فقط در این کـار زیاده روی نکنین مثلا لازم نـیست با عذرخواهیای فـراوان در جـلسـات اقـدام به بیان اشتباهات خود کنین. یه جمله “من اشتباه کردم و متوجه اون میشم،” کافیه.

 1. بقیه رو با معیارهای بالا درنظر بگیرین

کم آدمایی در بین ما، که معمولا عقل کل خطاب میگردنـد، بـنـظر می رسه این جوری فکر میکنن که هیچ کسی جز خودشون قادر به انجام درست امور نیست. جزء این گروه از افراد نباشین. به قابلیتهای بقیه اعتماد کنـید. در واقـع به آنـهـا در انـجام دادن کارا به بهتریـن وجـه ممـکن اطـمـیــنان داشتـه بـاشید. ایـن به مـعنای داشتن انتظارات زیادتر از اندازه نیس. باور داشتن یه فرد اون رو تشـویـق بـه انـجـام کـارها با بیشترین حد توان کرده و از نا امیدی جلوگیری بعمل می آورد.

 1. علاقه ای رو راست و صمیمی از خود نشون بدید

“کارا خوب پیش میره رضا جون؟خوبه، میشه این پرونده ها رو برام چک کنی؟” این به معنی بیان علاقه نبوده و بیشتر به دوستی خاله خرسه شباهت داره. هر فردی در دفتر کار شما دارای سابقه ای غنی از چیزهای مورد علاقه، تجارب و سلایق می بـاشد. حـتـی اگه نقطه اشتراکی با هم ندارین، در مورد دور وبریا تون اطلاعات به دست بیارین.

اگه یکی از همکاران شما گفت که شرکت در گیمای آنلاین رو دوست داره، در مورد اون از اون سؤال کنین-. حتی اگـر بـرای شـما باحال نیس. نه فقط می تونین چیز جدیدی یاد بگیرین، اگه در آینده به اون گرایش پیدا کنـیـد، از امتیازاتـی بهره مند خواهید گشت. مردم دوست دارن که بقیه اونا رو بخاطر داشته باشن.

.

 1. از بقیه تعریف و تعریف کنین

فقط نگید “خوب بود.” در مورد تعریف خود روشن تر بوده و نشون بدید که در مورد اون چیزی که فرد واقعا انجام داده آگاهی دارین. “حسین، تـو خیـلی خوب جلسه رو اداره کردی مخصوصا وقتی هـمـه از مسیـر مـوضوع اصـلـی منـحرف شده بودن،” این یه مثال خوبه. در عین حال تلاش کنین با احتمال خیلی کم و فقط وقتی که واقـعا نـیـازه انتقاد کنین. انتقاد رو طوری بگید که مانند یه نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابـل اعـتـمــاد در نظر گرفته شه.

 1. مراقب حرفهایتون باشین

اگه تصمیم پیگیری کاری رو ندارین، نگید که اون رو انـجـام میدید. اعتبار شما رابطه تنگاتنگی با کلامتون داره. اگه به قول خود عمل نکنین، در مـورد کـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نمی کنین.

 1. تشکر و سپاسگزاری کنین

اگه فـردی لـطفـی به شما کرد، و یا واسه انجام کاری واسه شما از خواسته خود گذشت، مطمئــن گردید کـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاه شید. شما بخودی خود مستحق لطف نـبـوده و کسـی بــه شما بدهکار نیس. اگه مورد لـطـف واقـع شـدید، تـشـکر نـمـوده و درعوض مقابله بمثل کنین.

 1. با فکر و با توجه باشین

هـرگز تـصور نـکیند که بقیه سخنان شما رو مناسب و مهم تلـقـی خـواهـنـد کـرد. بعضی افراد به شکل طبیعی تک تک کلماتی که شخص بـیـان می کنـد رو بـرای یـافــتن یه رودررویی شخصی مورد جستجو قرار میدن. شما نمی تـوانیـد این جوری افراد رو تغییر بدید، اما میتونین پیش اونا حرفای خود رو با دقت سازمان دهی کنین. قبل از صحبت کـردن فکر کنین و مطمئن شید که هیچ ابهامی که باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود نداره.

هم اینکه می تونین سـعی در فهمیدن نقطه نظرات بقیه کنین تا از بروز سوء تفاهمات جلوگیری بعمل بیارید. ممکنه عمیقا” اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشین، اما متوجه گردید که بقیه همینجوری درباره عقاید و باوراشون می اندیـشند.

شما باید نظرات اونا رو محترم شمرده و ببینین به چه دلیل اونا این جوری فکر میکنن. بجای مـشاجره از بقیه بخواین در مورد مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت کنین، اما می تونین بگید، “من متوجه هستم شما چه می گین.”

 1. از خود گذشتگی کنین

گه بعضی وقتا از مکان شغلی خود خارج شده و به بقیه در کـارهـایشـان کـمک کنین. این عمل رو بدون اینکه از شما درخواست شه انجام بدین. گفتن، “کمک لازم نـداری؟” یــک تاثیر دوگانه به دنبال داره. اول، شما بقیه رو تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه مـحیـط کـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی بعد رو خریداری میکنین، چون که مهربانی همیشه برمیگرده.

 1. متواضع و فروتن باشین

تلاشهای مشخص واسه تحت تاثیر قرار دادن همکاران و افراد مافوق نـتـیجه عکس به همراه داره. هیچکی آدم خودنما رو دوست نداره. اگه میــخواهید کمالات شما تـوسـط دیـگران تایید شن، کافیه تمرین بردباری بیشتری بکنین. کامیابیـهای شما وقتی نمونه واقعی پیدا میکنـند کـه اجازه بدید بقیه خود متوجه اونا گردند نه اینکه مرتب صحبت از اون بمیان بیارید.

 1. به حفظ آبروی بقیه کمک کنین

هـر کسی اشتباه می کـنـد. بــه دفعه قبلی که اشتباهی خجالت آور مرتکب شدید فکر کنین. دوست نداشتید کسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا رو کـوچـک جلوه داده و از جدیت اون کم کنه؟ پس همین کار رو شما در مورد بقیه انجام بدین.

با خنـدیـدن به اشتباهی که شخص ( نه با خندیدن به خود شخص ) مرتکب شده بهمراه ضربه ای دوستانه به شونِه هـای اون از پریشانیش کم کرده و بگید، “این واسه بهترین افراد این شـرکـت هـم مـمـکـنه پیش بیاد.” با این کار به اون و به بقیه اطمینان میدین که دنیا به پایان نرسیده. اگه مـــناسبه، بجای جلب توجه بیخود نسبت به اشتباه اتفاق افتاده، هیـچ چیزی نگید.

پاکسازی میدون مین

محیط کاری می تـواند میـدان میـنی از اشـخاص زود رنـج و احـساساتـی بـاشــد. دارای خصوصیات خود بودن اون رو خنثی نمی کـنـد. بـا دانسـتـن قـوانـیـن بـرخـورد بـا دیـگـــران سیاستمدارترین فرد محل کار خـود بـاشـید. امـروزه، کـارمنــدانی که از روابط انسانی به بهترین وجه آگاهی دارن، مناسب ترین افراد واسه مدیریت حساب میگـردند. کـارفرمای شما شاید این موضوع رو دونسته و به اون توجه می کنه.

هدف از زندگی چیه و واسه چه هدفی باید زندگی کنین؟

چیجوری ترس از نا امید کردن بقیه رو از بین ببریم؟

مردمون چیجوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *