دانلود پایان نامه درباره آلیاژها، معمولاً‌، لحیم‌کاری، بلبرینگ

سرب
مصرف سرب در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها دچار افت‌ وخیز شده است. بعضی از افت‌ها به علت پیشرفت تکنولوژی و بعضی به علت موانع زیست‌محیطی بوده است. سرب معمولاً‌ با آنتیموان و قلع به صورت آلیاژ در می‌آید. این آلیاژها معمولاً‌ برای لحیم‌کاری و یا تولید بلبرینگ مورداستفاده قرار می‌گیرد. قبلاً از این آلیاژها در صنعت چاپ نیز استفاده

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید