دانلود پایان نامه درباره آلیاژها، معمولاً‌، لحیم‌کاری، بلبرینگ

دانلود پایان نامه

سرب
مصرف سرب در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها دچار افت‌ وخیز شده است. بعضی از افت‌ها به علت پیشرفت تکنولوژی و بعضی به علت موانع زیست‌محیطی بوده است. سرب معمولاً‌ با آنتیموان و قلع به صورت آلیاژ در می‌آید. این آلیاژها معمولاً‌ برای لحیم‌کاری و یا تولید بلبرینگ مورداستفاده قرار می‌گیرد. قبلاً از این آلیاژها در صنعت چاپ نیز استفاده

دیدگاهتان را بنویسید