مراحل ايجاد وابستگي

در مرحله اول ، كه گاهي پيش وابستگي [1] (تولد تا 8 يا 12 هفتگي) خوانده مي شود، كودك متوجه مادر خود هست و با چشم هاي خود او را در طيف 180 درجه تعقيب مي كند، با صداي او به سوي وي برمي گردد و به طور موزون تن خود را به آهنگ صداي او به حركت در مي آورد. در مرحله دوم، كه گاهي وابستگي در حالت پيشرفت[2] (8 يا 10 هفتگي الي 6 ماهگي) خوانده     مي شود، كودك به يك يا چند شخص در محيط خود وابستگي پيدا مي كند. جدا شدن از شخص بخصوص در اين مرحله براي كودك اهميتي ندارد، به شرط اينكه نيازهاي او برآورده شود. در مرحله بعدي، كه گاهي وابستگي مشخص[3] ناميده مي شود (6 ماهگي تا 24 ماهگي) كودك در موقع جدايي از مادر يا مراقب ديگر خود گريه مي كند (اين رفتار ممكن است حتي در 3 ماهگي مشاهده شود).

با بازگردانده شدن به مادر، كودك از گريستن بازمي ايستد و خود را به مادر مي چسباند، انگار كه مي خواهد از بازگشت مادر اطمينان بيشتري حاصل كند، گاهي مشاهده مادر پس از جدايي براي اينكه كودك گريه خود را متوقف سازد كافي است. در مرحله چهارم (25 ماهگي و پس از آن)، مادر – نماد[4]  مستقل ادراك مي شود، و رابطه پيچيده تري بين مادر و كودك پديد مي آيد و برگشت مادر را پيش بيني مي كند، در نتيجه اعتراض به جدايي كاهش مي يابد (كاپلان ، 2003).

 

علايم دلبستگي

علايم دلبستگي كودك به پرستارش در سه پديده معتبر مشهود است:

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه اختیارات مالکین-هزینه تعمیرات و نگهداری

اول اينكه يك تكيه گاه بهتر از هر كس ديگري مي تواند كودك را آرام كند. دوم اينكه كودكان براي بازي يا حرف زدن بيش از هركس ديگري به سراغ تكيه گاهشان مي روند و بالاخره كودكان در حضور تكيه گاه ، كمتر احساس ترس مي كنند تا در غياب او.

هنگامي كه كودك در دنياي اطرافش به كاوش مي پردازد و با امور غيرقابل پيش بيني روبرو مي شود، حضور شخص دلبسته، به او احساس امنيت و آرامش مي دهد. هنگامي كه كودك در وضعيتي قرار مي گيرد كه موجب ترس وي مي شود، رفتار توام با دلبستگي كودك آشكار      مي گردد. ممكن است در حضور والدين ، آنها را ناديده بگيرد و حتي ترجيح دهد با افراد غريبه بازي كند ولي وقتي كه احساس عدم اعتماد يا تهديد مي_ كند به سرعت به سوي مادر، پدر يا هركس ديگري كه به او دلبستگي دارد روي مي آورد. كودكان اغلب براي كسب اطمينان از خطرناك يا ايمن بودن وضع شان به اشخاصي كه به آنها دلبستگي دارند نگاه مي كنند. بنابراين، موارد مذكور را مي توان علائم دلبستگي در كودك در نظر گرفت كه اگر اين علائم در كودكي مشاهده نشد، نشان دهنده وجود مشكلي در دلبستگي اوست (بالبی ،1969).

[1]–  pre attachment stage

[2] – attachment – in – the – making

[3]– Clear – cut attachment

[4] – mother figure

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر قزوین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *