پایان نامه درمورد سلسله مراتب، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

حضور داشته باشند .
۴- براي تردد ايمن گردشگران در سطح شهرها اقدامات انتظامي و تسهيلات لازم بعمل آيد .
۵- اقدامات لازم براي جلوگيري از سرقت اموال گردشگران در محل هاي مورد بازديد واسکان آنها به عمل آيد .
۶- واحدهاي انتظامي با مراجعين خارجي برخورد مطلوب و مناسبي داشته و در انجام کار آنها تسريع نمايند.
۷- از ايجاد مزاحمت براي گردشگران جلوگيري گردد .
۸- در فرودگاهها از پرسنل آگاه و خوش برخورد در امور گردشگران استفاده خدمتي معمول و تشريفات دست و پاگير و غير ضروري حذف گردد .
۹- در گلوگاهها و جاده ها براي اتوبوسهاي حامل گردشگران مزاحمت ايجاد نکرده و سليقه اي عمل نشود .
۲-۹) امنيت، پليس، گردشگري :
صنعت جهانگردي در سطح جهاني براي بيش از ۲۰۰ ميليون تن شغل ايجاد کرده و حدود۱۱ درصد از کل اشتغال جهاني را به خود اختصاص داده است. بديهي است که با توسعه ي اين صنعت به خصوص با پيش بيني هايي کهWTO تا ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ انجام داده، آمارهاي ياد شده نيز افزايش خواهند يافت و در اين ميان توريست هاي موجود در سبد جهاني عايد کشورهايي خواهد شد که بسترهاي لازم از جمله امنيت و خدمات را در بهترين شکل موجود آماده کرده اند. اکنون گردشگري به عنوان يک صنعت در آمدزا و رونق دهنده ي چرخ هاي اقتصادي کشور، نقش مهمي در ارتباط بين الملل و اقوام در جهان دارد. ازهمه مهم تر اين که جهانگردان قرار است براي ايران سفيراني باشند تا کشور ما و امنيت موجود در آن را همان طور که هست در عرصه ي بين الملل توصيف کنند. شايد از اين رو باشد که گردشگران پس از سفر، تصوير ايران را با آنچه در روز اول در ذهن داشتند مغاير مي دانند. اگر امنيت را به عنوان اساسي ترين و مهمترين رکن توسعه ي گردشگري معرفي کنيم، سخني گزاف نگفته ايم. چون دوام و پايداري اين صنعت با وجود امنيت کامل ميسر خواهد بود (معاونت ساعس،۱۳۸۲).
بنابراين، يکي از عوامل مهم توسعه ي گردشگري در کشور امنيت است. به عبارت ديگر، يکي از شاخص هاي امنيت، توسعه ي گردشگري در کشور است که مي تواند در قالب هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تجلي پيدا کند. همين طور وجود صنعت گردشگري در يک منطقه و تردد گردشگران در يک مقصد موجب به وجود آمدن امنيت مي شود اما اين قضيه هميشه صادق نيست، چون در برخي موقع وجود پديده ي گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني شده است. با اين وجود صنعت گردشگري و مقوله ي امنيت ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. يعني اگر امنيت نباشد، صنعت گردشگري نيز عرض اندام نخواهد کرد. امنيت در معناي گسترده يکي از مهمترين مسايلي است که در ميزان تقاضاي گردشگري خارج براي سفر به ايران وهر کشور ديگر تأثير گذار است. به اين ترتيب امنيت داخلي و ملي شاخص ترين عامل گسترش گردشگري در هر کشوري است که مي خواهد خود را با مشخصات کشورهاي پيشرو در امر گردشگري تطبيق دهد. اکنون کارشناسان گردشگري براين باورند که رابطه ي امنيت ملي و گردشگري بايد مورد توجه قرار گيرد به طوري که تعريف جديدي از امنيت ملي در سايه ي حضور گردشگران خارجي و شناخت واقعيت هاي داخلي و انتقال آنها به خارج يک ابزار ضروري و لازم است. نقش و تأثير صنعت جهانگردي در ترسيم امنيت ملي يک کشور چنان است که اکثريت کشورهاي توسعه يافته با وجود دارا بودن منابع کلان اقتصادي و درآمد، ترجيح مي دهند روي صنعت گردشگري متمرکز شوند. حضور مستقيم بازديد کنندگان و گردشگران در يک کشور علاوه بر توسعه ي اقتصادي و تبادلات فرهنگي، آن کشور را به عنوان يک قطب امن گردشگري به جهانيان معرفي مي کند. هم چنين کارشناسان بر اين با ورند که رشد و توسعه ي اقتصادي پديده اي کاملاً امنيت محور بوده ويکي از بخش هاي اقتصادي که در صورت عدم وجود امنيت به شدت آسيب مي بيند، صنعت گردشگري است. هم چنين توسعه صنعت گردشگري در هر کشور نشان از اثبات امنيت ملي در آن کشور است و توسعه امنيت ملي در کشورهاي مختلف موجب رشد خارق العاده ي صنعت گردشگري در دهه هاي اخير است و گردشگران هيچ گاه در مناطق آسيب زده و نا امن حاضر نمي شوند و طبيعي است که قبل از برنامه ريزي براي آغاز يک مسافرت، تلاش مي کنند تا اطلاعات کافي در خصوص امنيت و ايمني منطقه مقصد را به دست آورند و موفقيت در حذب گردشگران و شرکت هاي بزرگ و تورگرداني جهان، ثبات و ضريب امنيت ملي را افزايش مي دهد. رابطه ي بين گردشگري و امنيت ملي، دوسويه است. در صورتي که گردشگر بيشتري جذب شود به همان نسبت تصوير مثبت تري از ايران در مجامع بين المللي ايجاد مي شود. امنيت در معناي گسترده يکي از مهم ترين مسايلي است که در ميزان تقاضاي گردشگران خارجي براي سفر به ايران تأثير گذار است. جهانگردان به کشورهايي سفر مي کنند که مخاطرات امنيتي در آن احساس نکنند و روبه روشدن کشورها با موج گردشگران اين موضوع را القاء مي کند که امنيت در آن منطقه وجود دارد (معاونت ساعس،۱۳۸۲).

۲-۱۰) پيشينه تحقيق و سوابق پژوهشي
براي اولين بار بصورت رسمي در سال ???? کلمات گردشگر و گردشگري توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت ولي پيشينه اين صنعت به سالها قبل از اين تاريخ برمي گردد. کشور انگلستان در ميان کشورهاي اروپائي از اولين کشورهائي بود که به اين صنعت روي آورد و با صنعتي شدن کشورها در غرب فرهنگ گردشگر در بين مردم رواج يافت. با اختراع راه آهن اين صنعت به يک صنعت بين المللي مبدل گرديد. و بدين ترتيب اين صنعت ابتدا در اروپا و سپس در ساير قاره ها گسترش يافت. ولي امروزه توجه دولتمردان و صاحبنظران بيش از پيش به
اين صنعت معطوف گرديده تا آن حد که براي توسعه اين صنعت بودجه هاي بيش از بودجه هاي دفاعي در نظر گرفته مي شود (رهنمايي، ۱۳۸۳: ۵).
گردشگري صنعتي تركيبي است كه از چندين صنعت مختلف تشكيل شده است. ميل و انگيزة گردانندگان صنعت گردشگري و ديگران در راستاي آن است كه گردشگري را عامل كسب درآمدهاي دلاري فراوان مي‌دانند. همة كشورها در تلاش هستند كه با رونق اين صنعت از يكديگر پيشي بگيرند. زيرا گردشگري در ابعاد گوناگون نقش بسزايي بر جاي مي‌گذارد. از نظر اقتصادي منجر به افزايش سطح درآمد جامعه به خصوص درآمد اقشار كم درآمد مي‌شود، افزايش توليد، گردش پول توسعه صنعت حمل و نقل، توسعه افق فكري، آشنايي با تاريخ و فرهنگ اقوام و ملل ديگر مي‌گردد. امنيت گردشگري از جمله گزينه‌ها جهت مقابله با روش‌هاي خشونت‌آميزي چون ترور و گروگان‌گيري براي تحت فشار قرار دادن دولت‌ها مي‌باشد. دليل آشكار چنين اقداماتي، بازتاب گسترده اينگونه اقدامات در بعد بين المللي و نا امن جلوه دادن كشور مورد نظر از اين حيث مي‌باشد. نتيجة محتمل چنين اقداماتي، منحرف شدن جريانات گردشگري از كشور مزبور به كشورها و مناطق ديگر جهان مي‌باشد اصولاً گردشگران تمايل به اين دارند كه در زمان مسافرت به خارج از كشور احساس امنيت كنند (هزار جريبي، ۱۳۹۰: ۱۲۴)..
در زمينه توسعه صنعت گردشگري در کشور تحقيقات محدودي انجام شده است از جمله:
۱٫ کتامي در پژوهش خود با عنوان “توريست و تاثيرات آن بر امنيت ملي ” به اين نتيجه رسيدند که: گردشگري امروز يکي از اقتصادي ترين فعاليت‌ها در چرخه ملي کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارز آوري و رونق مناطق مختلف تلقي مي‌شود که علاوه بر آن داراي مزاياي ارتباطي، سياسي، فرهنگي تأثيرات بين الملل خاصي است. به همين دليل اغلب کشورهاي جهان که داراي ميراث فرهنگي غني و نيز مناطق طبيعي هستند و از اين فعاليت به منزله ابزاري راهبردي در توسعه اقتصادي استفاده مي‌کنند. کشورها علي رغم داشتن استعدادهاي فراوان، وجود منابع عظيم گردشگري، جاذبه‌هاي فرهنگي و طبيعي چنانکه شايسته است، نتوانسته در زمينه بهره گيري از درآمدها و ورودي‌هاي گردشگري عرصه بين الملل به جايگاه در خور مقام خود دست يابد. در مسئله گردشگري يکي از عوامل مهم وجود افراد خارجي است که توريست ناميده مي‌شود و با ورود خود به کشور باعث ايجاد رونق اقتصادي ارتباطي و فرهنگي بين المللي در کشور مي‌شود. که بايد کنترل دقيق روي اين افراد صورت گيرد بنابراين اين موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل اين افراد هستند (کتامي، ۱۳۹۰: ۱۱).
۲٫ کهزادي و همکاران در مطالعه اي موردي با عنوان”تحليل بر امنيت اجتماعي و فرهنگي و نقش آن در توسعه پايدار گردشگري” بيان داشتند احساس امنيت پديده روانشناختي- اجتماعي است كه داراي ابعاد گوناگون مي باشد اين احساس ناشي از تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از شرايط و اوضاع محيط پيرامون است و افراد مختلف به صورت هاي گوناگون آن را تجربه ميكنند. احساس آزادي نسبي از خطر اين احساس وضع خوشايندي را درافراد ايجاد مي‌كند كه فرد درآن داراي آرامش روحي و جسمي ميگردد. احساس امنيت فرايندهاي رواني اجتماعي مي‌باشد كه صرفاً بر افراد تحميل نمي‌شود بلكه اكثر افراد جامعه براساس نيازها، علايق، خواسته ها و توانمنديهاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد و از بين بردن آن نقش اساسي دارند. احساس امنيت به معناي امنيت خاطر شهروندان از مال، ‌جان و… است كه خود نشانگر سازمان يافتگي قانونمند و با ثبات بودن جامعه است. شاخص احساس امنيت توسط ۳ بعد امنيت فكري، مالي و رواني به وجود مي آيد شاخص مذكور نشان مي دهد كه شهروندان تا چه اندازه محيط اجتماعي را براي زندگي و فعاليت خود امن احساس مي‌كنند (کهزادي، ۱۳۸۸: ۳۴).
۳٫ در پژوهشي که صمديان و همکاران با موضوع ” نقش آموزش بر توسعه زير ساختها در صنعت گردشگري ايران “انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که استراتژي کلي گردشگري در ايران مبتني بر ايجاد سلسله مراتبي از شبکه دسترسي به مراکز عمده گردشگر مي باشد. اين شبکه شامل مبادي ورودي بين الملل به هريک از مناطق گردشگري، مبادي ورودي داخلي به مناطق و راههاي دسترسي گردشگري در داخل مناطق است (صمديان و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰۵).
۴٫ قندي و ناظر حضرت مطالعه اي با موضوع “امنيت و تاثير آن بر صنعت گردشگري ” انجام دادند و نتايج آن بدين شرح است: توجه صرف مسئولين به ابعاد زيربنايي صنعت جهانگردي نظير احداث هتل، رستوران، جاده و غيره به تنهايي کافي نبوده و بستر سازي جهت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي براي جهانگردي فاکتور مکمل و بسيار مهمي در اين راستاست. تاکيد به سازماندهي امنيتي و انتظامي هماهنگ با فعالين بخش‌هاي جهانگردي و فعاليت هاي آنان بسيار ضروري مي‌باشد. در اين راستا اخيراً فعاليت‌هايي در خصوص‌ پليس هاي آموزش ديده مستقر دربرخي فرودگاه ها و پايانه هاي كشور شكل گرفته است. همچنين بسياري از كشورها تصميم گرفتهاند يك واحد پليس گردشگري با اهداف زير ايجاد كنند. هدف هاي اين واحد را مي توان در اين موارد خلاصه كرد:
۱٫ حمايت از جهانگردان با فراهم آوردن امنيت براي آن ها و همچنين كمك كردن به آن ها.
۲٫ جلوگيري از وقوع جنايت عليه جهانگردان يا ارتكاب جنايت از سوي آن ها (قندي و ناظرحضرت، ۱۳۸۹: ۸۴).
۵٫ در پژوهشي که صيدايي و هدايتي مقدم با عنوان نقش امنيت در توسعه گردشگري انجام داد امنيت عنصر مهمي در توسعه گردشگري معرفي
گرديد و در اين پژوهش پيشنهاداتي در اين راستا ارايه گرديده است که به شرح زير است:
– ارائه تعريفي مناسب و جامع از صنعت گردشگري و اهداف مورد نظر، كه در آن جهانگردي و ايرانگردي يك تهديد نبوده وجهانگردان نه تهديد بلكه فرصت تلقي گردند.
– برنامه ريزي جامع و كلان در بخش جهانگردي با مشاركت تمام بخش هاي مربوطه
– برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در جهت افزايش دانش هاي جديد مديريت در صنعت گردشگري براي مديران
– افزايش امنيت مرزي و داخلي
– جلوگيري از وقوع حوادث و رخدادهاي داخلي بر عليه گردشگران بين المللي
– ارايه راهكاره هايي براي كاهش مشكلات سياسي مرتبط
– بسط و گسترش خطوط ارتباطي واستفاده از وسايل مدرن حمل و نقل، توسعه خدمات هواپيمايي و فرودگاهي، و بهبود تاسيسات بهداشتي و شبكه هاي آب و….
– برگزاري نمايشگاه ها و همايش هاي اختصاصي در سطح بين المللي جهت شناساندن ظرفيتهاي گردشگري كشور ايران و شركت فعال در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از كشور
– انتشار دايمي كتاب ها، مقالات، كاتالوگها و عكس ها از جاذبه هاي گردشگري ايران و برگزاري همايش ها و سمينارهاي مختلف در جهت توسعه و ارتقاي امنيت
– تربيت پليس راهنماي گردشگري
– توسعه اماكن اقامتي، پذيرايي، ورزشي و تفريحي همراه با ارتقاي سطح امكانات و خدمات آنها
– ايجاد شركت ها و موسسات گردشگري و استقرار دفاتر آنها در خارج از كشور و فعاليت هدفمند آنها در راستاي بازاريابي صنعت گردشگري
– تدوين طرح هاي جامع گردشگري براي هريك از استان هاي كشور با توجه به ويژگي هاي تاريخي مذهبي آنها
– تربيت نيروي انساني ماهر وآشنا به زبان هاي بين المللي
– آشنايي راهنمايان تور با مسائل امنيتي به خصوص در زمينه تورهاي طبيعت گردي و توسط راهنمايان كويرنوردي به همراه داشتن GPS
– تامين امنيت براي گردشگران در ساعت هاي خلوت و كم تردد در بافت هاي تاريخي
– هماهنگي و برقراري تعامل دوجانبه بين دفاتر مسافرتي و گردشگري يا راهنمايان تور و نيروي انتظامي در ارتباط با برگزاري تورهاي گردشگري به خصوص كوير نوردي و طبيعت گردي
– ايجاد شبكه هاي ماهواره اي و انجام تبليغات در سطح بين المللي و به صورت گسترده در خصوص نشان دادن چهره واقعي ايران
– استفاده از تجربيات ديگر كشورها به ويژه كشورهاي موفق در حوزه گردشگري (صيدايي و هدايتي مقدم، ۱۳۸۹: ۹۱)
۶٫ در پژوهش هزار جبيري که با عنوان “احساس امنيت اجتماعي از منظر توسعه گردشگري” انجام گرفت، اطلاعات بوسيله پرسشنامه جمع آوري گرديد که در نهايت نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه؛ بين احساس امنيت اجتماعي و گردشگري رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. به عبارتي هر مقدار احساس امنيت اجتماعي گردشگران افزايش يابد به همان اندازه تمايل آنان به اقامت در ايران و حتي سفرهاي مجدد، بيشتر است. مقايسه احساس امنيت اجتماعي از منظر گردشگران خارجي براي سفر به ايران حاكي از آن است كه؛ گردشگران افريقايي بيشترين احساس امنيت و گردشگران اروپايي كمترين احساس امنيت را داشته اند نتيجه آزمون خي دو (chi-square=14.557) در سطح معني داري (۰۶۸/۰) نشان ميدهد که تفاوت معني دار در خصوص احساس امنيت اجتماعي در بين كليه گردشگران خارجي وجود ندارد. اين عدم تفاوت، مابين متغيرهاي زمينه اي مانند، سن، جنس و تحصيلات نيز مشاهده شده است. همچنين ضريب رگرسيون احساس امنيت

دیدگاهتان را بنویسید