پایان نامه با کلمات کلیدی المان‌هایی، برگیرنده، طراحی،، حداقلی۲۸

دارای مفهوم قابل دیدن.
۳-۷- انعطاف‌پذیری و کارایی۲۷ :
سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که برای کاربران حرفه‌ای و کاربران تازه وارد قابل استفاده و انعطاف پذیر باشد.
۳-۸- طراحی زیبا و حداقلی۲۸ :
طراحی نباید در برگیرنده اطلاعات بی ربط و یا المان‌هایی که به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد باشد. هر واحد اضافی در طراحی، باعث کاهش

دیدگاهتان را بنویسید