پایان نامه رایگان با موضوع توزیع دارو، پلاسمایی

دانلود پایان نامه

در بزرگسالان) و در درمان افسردگی ماژور استفاده می‌شود.

۲-۴-۱. فارماکوکنتیک دارو
آریپیپرازول در مصرف خوراکی به خوبی از مجرای گوارشی جذب می شود و بعد از ۵- ۳ ساعت به پیک غلظت پلاسمایی اش می رسد. فراهمی زیستی مطلق این دارو حدود ۸۷? است و به مقدار زیادی در بدن توزیع می شود. حجم توزیع دارو بعد از تجویز وریدی Lit/Kg 9/4 است. مصرف

دیدگاهتان را بنویسید