پایان نامه رایگان با موضوع دوپامین، بلاک، رسپتورهای، آریپیپرازول

دانلود پایان نامه

منفی مانند گوشه نشینی و کاهش احساسات را تجربه کنند. علائم مثبت به دلیل فعالیت بیش از حد دوپامین در بخش های مشخصی از مغز اتفاق می افتد که آریپیپرازول رسپتورهای دوپامین را در این نواحی بلاک می کند و به این ترتیب از فعالیت بیش از حد جلوگیری می کند و از این طریق به کنترل علائم مثبت بیماری کمک می کند.
علائم منفی بیماری مثل کاهش حافظه

دیدگاهتان را بنویسید