منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره، تقسیم بندی، رگرسیون

دانلود پایان نامه

خیلی کمتر از تعداد واقعی ترکیبات موجود است. دلیل این امر، تشابه طیفی، نویز، روابط بین غلظت‌ها می‌باشد. هنگامی که PC های بیشتری به کار می‌رود، پیش‌گویی‌ها به مقادیر واقعی نزدیک ترند.

۱-۸- تقسیم بندی روش‌های کالیبراسیون چند متغیره
متداول‌ترین رو‌ش‌های کالیبراسیون چند متغیره عبارت است از: روش رگرسیون کمترین مربعات کلاسیک

دیدگاهتان را بنویسید