مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی

ن جرایم منشا پول شویی معرفی شدند، لیکن نیروی ضربت اقدام مالی در خصوص جرایم منشا پول شویی چنین می گوید که کشورها می بایست پول شویی را به گونه ای تعریف نمایند که شامل درآمدها و پول های حاصل از جرایم ذکر شده در کنوانسیون وین و پالرمو باشد. علاوه بر آن جرایم عمده و درجه اول می بایست به عنوان جرایم منشا تعیین شوند.
۱٫ شرکت در گروه‌های جنایی‌سازمان یافته.
۲٫ تروریسم، از جمله تامین مالی تروریسم.
۳٫ قاچاق انسان و قاچاق مهاجر.
۴٫ قاچاق مواد مخدر.
۵٫ قاچاق کالا.
۶٫ استثمار جنسی.
۷٫ قاچاق اسلحه.
۸٫ قاچاق اشیاء مسروقه.
۹٫ فساد و رشوه.
۱۰٫ جعل و تقلب.
۱۱٫ پول‌ تقلبی.
۱۲٫ سرقت هنری.
۱۳٫ جرایم محیط زیستی.
۱۴٫ قتل و وارد نمودن جراحات شدید به بدن.
۱۵٫ آدم‌ربایی و گروگان گیری.

۱۶٫ دزدی.
۱۷٫ اخاذی.
۱۸٫ جعل اسناد .
۱۹٫ دزدی دریایی.
۲۰٫ خیانت در امانت.

۱۲٫ ۱٫ ویژگی های جرم پول‌شویی:
پول شویی به عنوان یک پدیده مجرمانه و همانند سایر جرایم از ویژگی هایی برخوردار است که همین ویژگی ها چهره ای خاص و ممتاز به آن بخشیده و بر شتاب و توسعه آن افزوده و شناخت و مبارزه با آن را دشوار نموده است.
افزایش چشم گیر تعداد جرایم ارتکابی در سال های اخیر امری غیر قابل پوشش است. بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان جرایم گزارش شده در سطح جهان به طور متوسط سالانه ۵% افزایش دارد که از رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشورها بالاتر است.
۱-۱۲-۱ فرایندی پیچیده و مستمر است.
۲-۱۲-۱ پول‌شویی جرم ثانویه است. برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، فروش اعضای بدن و غیره اتفاق بیفتد. ماهیت ثانویه این جرم سبب شده اذهان عمومی جامعه نسبت به آن زیاد حساس نباشد.
طبق بند ۵ ماده ۱ کنوانسیون شورای اروپا، “منظور از جرم مبنا یا مقدم، هر جرم جزایی است که در نتیجه آن درآمدی به دست آید.”
۳-۱۲-۱ پول‌شویی جرمی سازمان یافته است. جرم سازمان یافته ترکیبی است از تجارت، سیاست و جرم.
در عصر حاضر که با استفاده از فن آوری جدید عملا مرزها از بین رفته اند، ارسال اطلاعات در سرتاسر جهان بدون صرف هیچ گونه زمانی صورت می پذیرد،‌تجارت از ورای مرزها، گسترش قابل ملاحظه ای یافته است و جهانی شدن نیز به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی و اساسا بی اثر شدن مرزهای بین المللی بیشتر دامن می زند، تجارت غیر قانونی فراملی برای تحصیل منافع نامشروع نیز به موازات فعالیت های مشروع با یافتن امکانات بهتر، گسترش یافته است. جرم سازمان یافته شامل فعالیت های غیرقانونی از سوی گروه های مجرمانه ای میشود که با داشتن تشکیلات منسجم و برای کسب منافع مالی با تبانی بکدیگر مرتکب جرم می شوند.
جنایات سازمان یافته زمانی رخ می دهد که گروه هایی که عمدتا بر روی تحصیل منافع غیر قانونی متمرکز شده اند، به طور سیستماتیک مرتکب جنایاتی می شوند که این جنایات با توسل به خشونت فیزیکی یا برداشتن موانع با افساد مامورین، متقابلا بر جامعه اثر می گذارد و برای فعالیت های جنایتکاران چتر امنیتی ایجاد می کنند.
۴-۱۲-۱ پول‌شویی جرمی فراملی است. یکی از اوصاف مهم پول شویی فراملی بودن آن است.گروه های سازمان یافته جنایی اگرچه ابتدائا در قلمرو یک کشور ایجاد شده است ولی تمایل دارند به وراء مرزها وارد شوند. پول‌شویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی‌افتد.یک جرم در صورتی ماهیتا فرا ملی تلقی می گرددکه در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد یا علیرغم وقوع در سرزمین یک دولت، بخش مهمی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد،یا جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد ولی توسط یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد ارتکاب یابد ، یا جرم در یک دولت ارتکاب یابد ولی آثار آن در دولت دیگری بروز کند.
۵-۱۲-۱ پول‌شویی جرم فرهیختگان است. معمولاً در پول‌شویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده می‌شود.ساترلند، جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی، در سال ۱۹۴۰ آن را به عنوان اصطلاحی در نظر گرفت که شامل جرایمی است که اصولا از سوی طبقه بالا ارتکاب می یابد.
بزهکار یقه سفید، فردی منظم و از نظر اجتماعی، سازش یافته و انطباق پذیر است. این نوع بزهکار فردی است که متعلق به رده اجتماعی – اقتصادی بالای جامعه است و قوانینی را که حاکم بر فعالیت های حرفه ای او می باشد، کرارا نقض می کند.
این گونه بزهکاران را باید از یک سو مجرمینی که به همان رده اجتماعی – اقتصادی تعلق دارند، لیکن به طور تصادفی و گاه گاه – ونه خیلی منظم – قواعد حرفه ی خود را نقض می کند (مثلا وکلا و کارمندان نادرست و متقلب ، محضر داران پولدوست، پزشکان سودجو) و از سوی دیگر از افرادی که وابسته به رده اجتماعی و اقتصادی بالا هستند، اما مقررات عادی قانون جزا را نقض می کنند. یعنی مرتکب جرایم عادی نا مرتبط با حرفه ی خود می شوند، تفکیک کرد.
مبنای بسیاری از انتقاداتی که در مورد کار ساترلنددر این زمینه به عمل آمد، عدم ثبات و استحکام آن است.یکی از منتقدین گفته است که نوعی ناهمخوانی آشکار و اساسی در برخورد با مدیران جامعه و عناصر مسئول تر، به عنوان کسانی که مجرم نیز می باشند به چشم می خورد.
۶-۱۲-۱ عمدتاً در مقیاس بزرگ انجام می گیرد.
 
۱۳٫ ۱٫ رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

پول‌شویی فرایندی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع و غیر قانونی انجام می‌دهند تا منشأ مجرمانه وجوه پنهان گردد. پس در پول شویی دو جرم وجود دارد. اول جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن حاصل شده است و به آن جرم منشأ گفته می‌شود و دوم جرم پول‌شویی که جرم ثانویه است که به منظور پنهان کردن عواید حاصل از جرم منشأ ارتکاب می‌یابد، عواید حاصل از هر جرمی می‌تواند موضوع جرم پول شویی قرار گیرد. بنابراین تأمین مالی تروریسم می‌تواند به عنوان یکی از جرایم منشأ در جرم پول‌شویی مطرح شود.
دومین وجه از رابطه بین پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم این است که چون مجرمان در هر دو نیاز به پنهان‌سازی منشأ وجوه دارند، روش‌های مورد استفاده در هر دو یکی است و در مرحله جایگذاری و لایه‌گذاری در هر دو وجود دارد. اما تفاوت این دو در این است که منابع قابل استفاده در تأمین مالی تروریسم هم شامل منابع مشروع وهم منابع غیرمشروع می‌شود لیکن درجرم پول‌شویی منابع مورد استفاده صرفاً نامشروع و غیر قانونی است.
۱۴٫ ۱٫ روش های پول شویی
پول شویی از جمله جرایمی است که نیازمند شبکه گسترده ای از افراد واسطه و بهره برداری از سیستم های مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوء استفاده از قوانین و دادن رشوه به مجریان قانون در سراسر دنیا می باشد. در نتیجه باعث به وجود امدن و گسترش ارتشا در سطح بانک ها و موسسات مالی و حکومتی خواهد شد.
در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده است. با وجود این در مجموع، می توان روشهای پول شویی را در سه بخش طبقه بندی کرد:
الف- پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری.
ب- پول شویی از طریق سازمان های مالی غیربانکی.
ج- پول شویی از طریق مؤسسات یا فعالیتهای اقتصادی.
 
۱-۱۴-۱ پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری:
همان گونه که گفته شد امروزه بانک ها و موسسات مالی اصلی ترین مجرای تطهیر پول و راحت ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول های آلوده به سرزمین های دوردست خصوصا مناطقی که به حق “بهشت مالیاتی” نام گرفته می باشند. به نظر بعضی از محققین دنیای بانکداری و مالی بین المللی را محیطی است که می توان از آن برای گول زدن و تاثیر گذاری روی قربانیان بالقوه استفاده نموده و برای ضربه زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و اجرا کرد.
مرسوم ترین اشکال پول شویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری عبارت اند از:
سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها: پول شویان عمدتاً پول‌های کثیف در حجم بالا را تقسیم کرده و در حجم‌های کوچک‌تر وارد سیستم بانکی‌ می‌نمایند. در این حالت آنها از حساب اشخاص ثالث، ایجاد حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، و حساب‌های راکد استفاده می‌‌کنند.معمولاً استفاده پول شویان از سپرده‌پذیری، مربوط به مرحله اول فرایند پول شویی (مرحله جایگذاری) است.
گشایش حساب بانکی با نام های مجعول: در کشور ما مطابق ماده یک آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارت های مربوط درج می نمایند.از لحاظ عملی نیز بانکها دستورات این ماده را هنگام افتتاح حساب جاری رعایت نموده و قبل از استعلام و شناخت مشتری، اقدام به افتتاح حساب برای وی نمی کنند.
گشایش حساب های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان حسابهای جمعی 
(پول‌شویان با استفاده از این حسابها، پول های خود را به کشور زادگاهشان  منتقل می‌کنند. آنان از حسا ب های فوق برای نقل و انتقال وجوه بین کشورها استفاده نیز می‌کنند.)
به کارگیری چک های مسافرتی.
به کارگیری حواله‌های تلفنی و غیره. استفاده از این ابزار برای اقدامات پول شویی به گونه ای صورت می گیرد که طرفین حواله (حواله دهنده، حواله دار، کسی که با حواله دار ارتباط دارد و کسی که پول باید به دست او برسد) با انجام سازو کاری به پایاپای کردن وجوه بین خود می پردازند.این فرایند از آن جهت برای تبهکاران حائز اهمیت است که خصوصیاتی همچون سادگی، سرعت، عدم نگهداری سابقه و ارزانی خدمت را داراست.
به کارگیری بانک های تحت نفوذ پول شویان.
به کارگیری حساب های کارگزاری قابل پرداخت.‌ این حساب ها دیداری هستند که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نزد یک بانک امریکایی افتتاح می کنند و از طریق این حساب‌ها به مشتریان خارجی خود خدمات ارائه می‌دهند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 استفاده از بانک کارگزار و حساب کارگزاری. بانک کارگزار بانکی است در خارج از کشور که به نمایندگی از طرف بانک اصلی، که خود دفتری در خارج از کشور ندارد، عمل می کند. حساب کارگزاری حسابی است که یک بانک یا مؤسسه مالی نزد بانکی در خارج از کشور باز می کند و در این حساب سپرده گذاری کرده، همچنین پرداخت هایی از طریق این حساب به طرف های معامله خود در خارج از کشور انجام می‌دهد.
به کارگیری پول الکترونیکی و بانکداری اینترنتی.کارت‎های هوشمند که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری بدهی یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور یافته‌اند. به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به ‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی یافته‌اند.
بانکداری اینترنتی:یا آن‎لاین که حتی به اندازه کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین لازم است پیشاپیش نزد مؤسسه اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکه جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید